top of page

ผู้เยี่ยมเยียน อาสาสมัคร ทีมพันธกิจ

การเยี่ยมเยียนวันเดียว

หากคุณมีโอกาสมาเที่ยวที่เชียงใหม่ เราขอเชิญคุณมาเยี่ยมชมพันธกิจของเราที่มูลนิธิโลกาเกษมสันต์ เราจะพาคุณเยี่ยมชมบ้านเด็กบริอาน่า เฮ้าส์ ออฟ จอย และร้าน Five Tribes Fair Trade  นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสได้รู้จักนักศึกษาภายใต้สถาบัน พัฒนาผู้นำดาเนียล 1 และฟังคำพยานชีวิตจากพวกเขา   การเยี่ยมเยียนของคุณจะทำให้คุณได้เห็นพันธกิจของเราและผลบวกที่พันธกิจมีต่อเด็กๆ ครอบครัวและเยาวชนที่เราดูแล หากคุณต้องการนัดเวลาเยี่ยมเยียน กรุณาอ่านคู่มือผู้เยี่ยมเยียน และกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง  หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์นี้ visitors@joytotheworldthailand.org เราหวังว่าเราจะได้รับการติดต่อจากคุณ!

พันธกิจสำหรับอาสาสมัครและผู้ฝึกประสบการณ์
มูลนิธิของเรามีโครงการอาสาสมัครและการฝึกงานแบบระยะยาว โครงการเเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับทักษะ ความสามารถ และความสนใจของคุณ เพื่อให้เกิดช่วงเวลาการรับใช้และการเรียนรู้
ที่มีความหมาย อีกทั้งยังได้สัมผัสกับความงามของประเทศไทย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดศึกษาคู่มือผู้เยี่ยมเยียนและกรอกแบบฟอร์ม ตามลิงก์ด้านล่าง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ visitors@joytotheworldthailand.org

ทีมพันธกิจ
คุณคือศิษยาภิบาลหรือผู้นําทีมพันธกิจที่กําลังมองหาพันธกิจการรับใช้ที่มี ความหมายอยู่หรือไม่ มูลนิธิโลกาเกษมสันต์ ประเทศไทยร่วมทำพันธกิจกับ คริสตจักรและองค์กรพันธกิจที่ดูแลชุมชนชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศ ไทย  ปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีมากกว่า 600,000 คนที่ติดกับของการค้ามนุษย์ ในประเทศไทย  ในหมู่ชนเผ่าในประเทศไทยตอนเหนือ ความยากจนและ ความหมดหวังนำไปสู่การใช้สารเสพติดและความรุนแรงในครอบครัว ทำให้ผู้หญิงและเด็กเสี่ยงต่อการถูกค้าประเวณี  ระหว่างการมาเยี่ยมเยียน คุณจะมีโอกาสที่จะนำความหวังและการเยียวยาที่มีได้ในพระเยซูไปยัง ชุมชนที่ยากจนและจัดสรรเครื่องมือจำเป็นให้กับชุมชนเพื่อที่เขาจะอยู่ ห่างไกลจากเศรษฐกิจใต้ดิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดศึกษาคู่มือ ผู้เยี่ยมเยียนและกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ visitors@joytotheworldthailand.org

พันธกิจครอบครัว
เรารักที่จะเห็นครอบครัวรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่มูลนิธิโลกา     เกษมสันต์
เด็กๆ ส่วนใหญ่ที่บ้านบริอาน่า เฮ้าส์ ออฟ จอย ไม่ได้มี ประสบการณ์กับครอบครัวที่ดีและมั่นคง ครอบครัวของคุณ มีโอกาสพิเศษในการเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที่ดีใน ครอบครัวซึ่งช่วยส่งเสริมสิ่งที่เราสอนเด็กและจะส่งผลใน ระยะยาวเมื่อเขาโตขึ้นและมีครอบครัวของเขาเอง ครอบครัวของคุณจะมีโอกาสใช้เวลารับใช้ในหมู่บ้านบนดอย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดศึกษาคู่มือผู้เยี่ยมเยียนและ กรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย สามารถ สอบถามได้ที่  visitors@joytotheworldthailand.org

_DSC1307_edited.jpg
Vistor Interest Form
bottom of page